L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Логопед и Психолог

Свържи се с нас
p
Кои сме ние

Логопед

Веселина Тонева- управител

Веселина Тонева е завършила специалност „ Логопедия“ през 2013 година в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи в помощно училище с деца с разнопосочни дефицити и нарушения.Има умения да общува с вербални и невербални деца и ученици в различни възрасти. Професионалните й интереси са свързани както с артикулационните и специфичните езикови нарушения, така и с деца от аутистичния спектър , деца с умствена изостаналост и множество увреждания. Обучена е в теста за фонологично осъзнаване /КТФО – превенция на дислексия/ на гл. ас. д­р Катерина Щерева. Присъствала е на редица обучения, конференции и тренинги. Преминала е стаж в ТОЦ „Пумпелина“ през 2013 година . Като допълнителна квалификация Веселина Тонева е дипломиран магистър логопед ,,Комуникативни нарушения на развитието’ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Свържете се

Весела Огнянова

психолог

 Магистър по психология с дългогодишен опит в работа с деца и подрастващи, както и с техните родители. Основни области: емоционални, поведенчески и когнитивни проблеми при децата и подрастващите (диагностика и терапия), вкл. когнитивно развитие, страхове, общуване, агресия и автоагресия, опозиционно поведение, хиперактивност, себепознание и себеувереност. За мен е важно да се окрият силните страни на личността, да се стимулрат и да се реализира потенциалът на всяко дете. Родителите с тези, които най-добре познават детето си, но понякога имат нужда от “странична” гледна точка , за да намерят най-добрите решения, свързани с развитието на детето. Стрмя се да активирам ресурсите на семейството и средата, за да се окаже адекватна подкрепа при възпитанието. В работата си използвам и ценя както стандартизирани психологияески методики, така и игри и забавни подходи, които стимулират мисленето и въображението, себепознаването и себеувереността на децата и подрастващите.

Свържете се
Rogan floating object
Rogan floating object Rogan floating object Rogan floating object
Rogan background shape image

Въпроси и Отговори

През тази есен нашият малък свят се разширява, за да опитаме да дадем на всички наши деца грижата, обучението и радостта от постигнатите резултати. ?Ето защо сме подготвили малка изненада за вас, стартират нашите групи за най- малките, и тези, които имат най-голяма нужда от внимание, а именно- ГРУПА, която има за цел да изгради различни умения свързани с общуването, взаимодействието, споделянето, както и да изразяваме емоциите си по социално приемлив начин.??? ? Групите ще се провеждат всяка неделя от 11:00ч.- водещ: Аделина Димитрова, клиничен психолог. За повече информация и записване : тел.0896975516/ 0883200102 или office@logoped-lina.com

Детето е на 2,5 -3год. ,но не говори. Ако детето не може и не желае да дъвче Ако до 1,5 години не иска да пие от чаша – в този случай това това е знак ,че детето диша през устата ,а не през носа. Това затруднява появата на някои звукове (сонорните- л,м,н,) Ако след 1,5 години детето не образува никакви думи и не се наблюдава звукоподражание ; Ако след 2-рата годинка липсват „к“ и „г“ в говора на детето. Липсата на дори един звук възпрепятства цялостно артикулацията. Ако около 3-годишна възраст детето бута езика между зъбите си когато говори; В предучилищна възраст при детето се забелязват следните прояви: ♦ не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу; ♦ не познава цветовете; ♦ не може да брои в прав и обратен ред до 10; ♦ не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията; ♦ не може да произнася правилно, пропуска или заменя звуковете: к-г, т-д, ф-в, с-з-ц, ш-ж-ч, р-л; ♦ детето говори като бебе, често заменя, пропуска звукове и срички, не довършва думите, неправилно ги подрежда в изречението; ♦ гласът на детето звучи носово, без да има ясно установена причина ♦ детето заеква , прави гримаси когато се опитва да каже нещо ♦ говори бързо или твърде бавно и е трудно да се общува с него. В начална училищна възраст детето има проблеми с: ♦ писането – заменя сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.); заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з); – пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете. ♦ четенето – чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете побуквено, заменя сходни звукове , заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането. Бързината ,с която се чете, е фактор , който има пряко отношение към разбирането . ♦ смятането – трудно чете числата и разбира математическите знаци Всичко това са индикации за наличието на проблем при децата, но те са далеч по-многообразни от горепосочените. Важно е когато има съмнение за дадено нарушение да се потърси своевременна помощ за да не се задълбочи проблема. Консултацията с логопед може да бъде извършена и по препоръка на лекар (педиатър, невролог, специалист УНГ, офталмолог и др.), от психолог и специален педагог

Развитието на познавателните процеси, емоциите на децата имат определени закономерности и общи признаци, въпреки това се наблюдават големи индивидуални различия, които са свързани с вродени черти и качества, със семейната и по-широката социална среда, с различни травмиращи събития или значими промени в живота на детето. Децата имат неравномерно развитие, някои деца между 3-4 години правят голям скок. За други това може да е латентен период и да имат бурно развитие в следващи моменти. Всяко дете има своите силни страни, които да тласнат неговото развитие и да разгърне напълно своя потенциал. Не е нужно детето да има проблем, за да се потърси съдействието на психолог. Радителите познават най-добре своето дете и са най-значимият ресурс за неговото развитие и благополучие. Добре е да има обективен поглед и обратна връзка, специалист да подава адекватна, обратна връзка. Всички ние, родителите, понякога сме склонни да търсим свои черти в детето ни и да обясняваме негови постъпки по начин, който ни изглежда приемлив. Понякога усещаме напрежение и тревожност у детето, Но не винаги можем точно да определим причината или да намерим най-добрия за момента подход. Ние сме родители и имаме свои очаквания, притеснения и страхове По отношение на най-ценното -децата. Случва се, учители от детската градина или училището да споделят информация за детето, която ни притеснява или която не приемаме. Тази информация може да не е коректна, но може да съдържа сигнали, които да подскажат евентуални бъдещи проблеми. При съмнения свързани с емоционално-поведенческите модели на вашето дете, не се колебайте да потърсите подкрепа!

Признателност

Нашите родители
Обратна връзка.

Лина е изключителен професионалист. Човек обичащ професията си и подхождащ с изключително внимание към децата. Тя постигна изключителни резултати с детето ми, което заекваше и страдаше от дефицит на вниманието. Получихме незаменима помощ в придучилищната подготовка.

Светла Славчева
майка на Алекс

Детето ми обожава това място, за него то не е терапевтичен кабинет, а среда свързана с игри и отлично отношение. Благодаря ви!

сем. Кукенски

Препоръчвам Лина. Усмихната и отдадена. Реални положителни резултати за кратко време.

Наталия Тодорова
майка на Деян
Свържете се с нас

Попитайте за предстоящи проекти и свободни часове

Обадете се на посочените телефони

0896-975516 / 0877-798008