L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Психолог

Магистър по психология с дългогодишен опит в работа с деца и подрастващи, както и с техните родители. Основни области: емоционални, поведенчески и когнитивни проблеми при децата и подрастващите (диагностика и терапия), вкл. когнитивно развитие, страхове, общуване, агресия и автоагресия, опозиционно поведение, хиперактивност, себепознание и себеувереност. За мен е важно да се окрият силните страни на личността, да се стимулрат и да се реализира потенциалът на всяко дете.

В работата си използвам и ценя както стандартизирани психологияески методики, така и игри и забавни подходи, които стимулират мисленето и въображението, себепознаването и себеувереността на децата и подрастващите.

Родителите с тези, които най-добре познават детето си, но понякога имат нужда от “странична” гледна точка , за да намерят най-добрите решения, свързани с развитието на детето. Стрмя се да активирам ресурсите на семейството и средата, за да се окаже адекватна подкрепа при възпитанието.

Кога имаме нужда от психолог?

Развитието на познавателните процеси, емоциите на децата имат определени закономерности и общи признаци, въпреки това се наблюдават големи индивидуални различия, които са свързани с вродени черти и качества, със семейната и по-широката социална среда, с различни травмиращи събития или значими промени в живота на детето. Децата имат неравномерно развитие, някои деца между 3-4 години правят голям скок.

За други това може да е латентен период и да имат бурно развитие в следващи моменти. Всяко дете има своите силни страни, които да тласнат неговото развитие и да разгърне напълно своя потенциал. Не е нужно детето да има проблем, за да се потърси съдействието на психолог. Радителите познават най-добре своето дете и са най-значимият ресурс за неговото развитие и благополучие.

Добре е да има обективен поглед и обратна връзка, специалист да подава адекватна, обратна връзка. Всички ние, родителите, понякога сме склонни да търсим свои черти в детето ни и да обясняваме негови постъпки по начин, който ни изглежда приемлив. Понякога усещаме напрежение и тревожност у детето,

Но не винаги можем точно да определим причината или да намерим най-добрия за момента подход. Ние сме родители и имаме свои очаквания, притеснения и страхове По отношение на най-ценното -децата.

Случва се, учители от детската градина или училището да споделят информация за детето, която ни притеснява или която не приемаме. Тази информация може да не е коректна, но може да съдържа сигнали, които да подскажат евентуални бъдещи проблеми.


Консултация на родители

Като психолог работя с деца с поведенчески проблеми, обучителни затруднения, увреждания. Съвместните ни усилия с родителите са в посока коригиране, обогатяване на поведенческите репертоари, емоционално възстановяване, развиване на силните страни на детето, когнитивно развитие.

Водени от любов и отговорност към детето си, родителите са склонни да пренебрегнат себе си.  А имат нужда от психологическа подкрепа – да бъдат изслушани, да снемат напрежението, да преодолеят страховете, да развият умения да се грижат себе си, за да водят пълноценен живот, да бъдат успешни и щастливи.

:

Видове консултация

Сесии

Предлагаме на родителите/децата индивидуални сесии за консултация и арттерапия като част от успешната терапия. Те включват различни стъпки.

Стъпки

  • разговори за снемане на напрежението;
  • опознаване и осъзнаване на собствените емоции;
  • назоваване и освобождаване на страхове;
  • релаксиращи практики;
  • създаване на лична цел, планиране на действия за постигането ѝ.

Контакт

При съмнения свързани с емоционално-поведенческите модели на вашето дете, не се колебайте да потърсите подкрепа!