L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Консултация и терапия.

Терапевтичният процес се извършва в индивидуални сесии с децата . Времетраенето на занятието и терапевтичните подходи са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на всяко дете. Водещо за подбора на задачите и методите е емоционалното състояние на детето, невропсихологическото му развитие, способностите му, възрастта, както и тежестта на нарушението.

Ние Ви предлагаме:

  • Обследване на говорното, езиково и комуникативно развитие
  • Изследване на училищната готовност
  • Оценка на емоционални- поведенчески модели
  • Консултация на родители

Терапевтичен кабинет ,, ЛИНА’’ Ви кани да запишете своя час за консултация с логопед и / или психолог !

Терапевтичен кабинет ,, ЛИНА“ работи с :

– Артикулационни нарушения : неправилно звукопроизношение ,замени на звукове или група звукове ,пропускане и изопачаване

– Специфични обучителни трудности

  • дислексия
  • дисграфия
  • дискалкулия

– Забавено езиково развитие

– Сензорно -интегративна дисфункция

-Диспраксия ( вродена и придобита)

– Деца с липса на експресивна реч

-Деца с късно проговаряне и общо недоразвитие на речта

-Деца с ДЦП (дизартрия)

-Деца със синдром на РДА ( ранен детски аутизъм )

-Деца с вторични езикови нарушения ( при интелектуален дефицит , синдром на Даун и др. )

– Ранна превенция на нарушения на ученето чрез диагностика на развитието на фонологичното осъзнаване и бързото назоваване при деца (установяване на риск от дислексия)