L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Кога имаме нужда от психолог?

Развитието на познавателните процеси, емоциите на децата имат определени закономерности и общи признаци, въпреки това се наблюдават големи индивидуални различия, които са свързани с вродени черти и качества, със семейната и по-широката социална среда, с различни травмиращи събития или значими промени в живота на детето. Децата имат неравномерно развитие, някои деца между 3-4 години правят голям скок. За други това може да е латентен период и да имат бурно развитие в следващи моменти. Всяко дете има своите силни страни, които да тласнат неговото развитие и да разгърне напълно своя потенциал. Не е нужно детето да има проблем, за да се потърси съдействието на психолог. Радителите познават най-добре своето дете и са най-значимият ресурс за неговото развитие и благополучие. Добре е да има обективен поглед и обратна връзка, специалист да подава адекватна, обратна връзка. Всички ние, родителите, понякога сме склонни да търсим свои черти в детето ни и да обясняваме негови постъпки по начин, който ни изглежда приемлив. Понякога усещаме напрежение и тревожност у детето, Но не винаги можем точно да определим причината или да намерим най-добрия за момента подход. Ние сме родители и имаме свои очаквания, притеснения и страхове По отношение на най-ценното -децата. Случва се, учители от детската градина или училището да споделят информация за детето, която ни притеснява или която не приемаме. Тази информация може да не е коректна, но може да съдържа сигнали, които да подскажат евентуални бъдещи проблеми. При съмнения свързани с емоционално-поведенческите модели на вашето дете, не се колебайте да потърсите подкрепа!