L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Кога имаме нужда от логопед?

Детето е на 2,5 -3год. ,но не говори. Ако детето не може и не желае да дъвче Ако до 1,5 години не иска да пие от чаша – в този случай това това е знак ,че детето диша през устата ,а не през носа. Това затруднява появата на някои звукове (сонорните- л,м,н,) Ако след 1,5 години детето не образува никакви думи и не се наблюдава звукоподражание ; Ако след 2-рата годинка липсват „к“ и „г“ в говора на детето. Липсата на дори един звук възпрепятства цялостно артикулацията. Ако около 3-годишна възраст детето бута езика между зъбите си когато говори; В предучилищна възраст при детето се забелязват следните прояви: ♦ не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу; ♦ не познава цветовете; ♦ не може да брои в прав и обратен ред до 10; ♦ не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията; ♦ не може да произнася правилно, пропуска или заменя звуковете: к-г, т-д, ф-в, с-з-ц, ш-ж-ч, р-л; ♦ детето говори като бебе, често заменя, пропуска звукове и срички, не довършва думите, неправилно ги подрежда в изречението; ♦ гласът на детето звучи носово, без да има ясно установена причина ♦ детето заеква , прави гримаси когато се опитва да каже нещо ♦ говори бързо или твърде бавно и е трудно да се общува с него. В начална училищна възраст детето има проблеми с: ♦ писането – заменя сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.); заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з); – пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете. ♦ четенето – чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете побуквено, заменя сходни звукове , заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането. Бързината ,с която се чете, е фактор , който има пряко отношение към разбирането . ♦ смятането – трудно чете числата и разбира математическите знаци Всичко това са индикации за наличието на проблем при децата, но те са далеч по-многообразни от горепосочените. Важно е когато има съмнение за дадено нарушение да се потърси своевременна помощ за да не се задълбочи проблема. Консултацията с логопед може да бъде извършена и по препоръка на лекар (педиатър, невролог, специалист УНГ, офталмолог и др.), от психолог и специален педагог