L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Дейности

2017-09-18
Групи за деца със специални образователни потребности

Терапевтичен кабинет ,, Лина “ от дълго време работи с деца , които имат различни затруднения в обучителния процес. През тази учебна година насочваме вниманието си към подкрепата на тези деца и техните родители, както и към подпомагането на обучителния

2017-01-10
Вредните навици в ранна детска възраст

Особено важна причина за забавено езиково-говорно  развитие, това са зъбно-челюстните деформации.   Доказана е връзката между липсата на реч и някои вредни навици , които са етиологичен фактор. Тези действия от страна на детето водят след себе си последици ,

2016-10-08
Развитие На Речта

Речта Етапи на нейното развитие   Речта е средство за комуникация между хората. Чрез нея всяко човешко същество предава информация , мисъл и емоция. Да общуваш с другите, водещо е желанието да създадеш контакт с тях, но също да имаш средствата

2016-10-08
Езиково- говорни нарушения

Нарушенията на говора се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика. Обикновенно най- честите проблеми са с артикулацията на звкове от късния онтогенезис ( р, л, с, з, ц, ч, ш, щ ) За правилното им произнасяне се изисква

2016-10-08
Хиперактивност и дефицит на вниманието

Синдромът на хиперактивност и дефицт на вниманието (ХАДВ) не е новост за медицината, и в частност и за логопедията. Самият термин визира симптоматиката на нарушението, без да се концентрира върху неговия генезис. Синдромът на ХАДВ е класифициран в Американския диагностичен

2016-10-08
Специфични обучителни трудности

                            Какво се разбира под специфични обучителни трудности ? Този термин се използва, за да опише онази част от учениците, които имат определени затруднения в овладяването на

2016-09-22
Страховете при децата

Всеки от нас периодично изпитва чувство на безпокойство, тревога и страх – това е една от страните на нашата психическа активност, но имаме опита и знанията, които ни помагат да се справим. Децата преживяват всичко по-остро и могат да бъдат

2016-09-17
Училищна готовност

Всяко дете, навършило календарната възраст за училище, става ученик, но не всяко е достигнало необходимото ниво на  ”училищна зрялост”. Първият учебен ден е голямо предизвикателство за детето, защото попада в нова среда , към него има нови изисквания и то влиза