Цветомира Върбанова завършва специалност бакалавър по „ Логопедия” и Магистърска
програма по „ Комуникативни нарушения на развитието” в СУ „ Св. Климент Охридски”. Има
дългогодишен опит в работата с деца от аутистичния спектър, детска церебрална парализа,
умствена изостаналост, късно проговаряне, неразбираем говор, артикулационни нарушения,
дислексия и дисграфия и други дефицити.Работила в помощно училище и частен логопедичен
център с деца с разнопосочни нарушения.Завършва стаж н ТОЦ „ Пумпелина” през 2013
г.Присъствала е на различни обучения и тренинги. В момента завършва допълнителна
магистърска програма в областта на „ Детско- юношеска и училищна психология” в СУ.” Св.
Климент Охридски”.

To Top