L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Характеристика на децата в периода 3-5 год.

 През този период се развива самосъзнанието на децата и се формира техния Аз-образ. Децата започват  да разбират кои са и какви са. В живота на децата  се сблъскват много противоречиви тенденции. Те се стремят към самостоятелност и в същото време не могат да се справят без помощта на възрастен. Обичат близките си и те са значими, но им се гневят, защото ограничават свободата им.

В тази възраст децата са активни и неуморими и са готови за непрекъснато движение и игри. Имат потребност от оценка на своите постижения и изпитват гордост от резултатите на дейността си. В края на периода се формира способността за целеполагане. Вниманието все още не е много устойчиво, децата лесно се отвличат и сменят дейностите си.

На основата на нагледно-действеното мислене през четвъртата година започва да се формира нагледно- образното мислене. През този период за децата е характерно смесването на елементи от реалността, приказките и филмите. Децата създават фантастични образи, които са емоционално наситени и могат да бъдат напълно реални за детето.

За тази възраст е характерна смяната на настроенията, които често зависят от физическия комфорт или от конкретни действия на други хора. Трябва да се отбележи, че децата често все още не разбират мотивите на другите и могат да тълкуват постъпките им много субективно.

Весела Огнянова

психолог