L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Развитие На Речта

Речта

Етапи на нейното развитие

  Речта е средство за комуникация между хората. Чрез нея всяко човешко същество предава информация , мисъл и емоция. Да общуваш с другите, водещо е желанието да създадеш контакт с тях, но също да имаш средствата да го направиш.

Още преди самото раждане зародишът е във връзка с външния свят и най-вече с майката. Той успява да улови цял един свят от звуци, реагира и на емоционалните изживявания на майката. След раждането на детето започва бурно развитие на рефлексни двигателни жестове, плачове ,които много бързо се диференцират и отразяват усещания и нужди на малкото човече. След това идва гукането ,лепета и бъбленето, които често са споменавани като пред-говор.

Между 1 и 2 год.

В този период разбирането на речта прогресира много бързо , започва да има смисъл,но все още има значително несъответствие между разбиране  и способността за изразяване. На синтактично равнище се намира на ,,дума-фраза‘‘, една дума е натоварена със задачата да пренесе идея или действие и съдържа значение на цяло изречение.

18 мес.възраст

 Детето в този период започва да произнася по-ясно , с по-добра артикулация някои думи. Забелязват се опити за свързване на две думи в изречение, въпреки че все още се наблюдават някои изкривявания.

Към 2-години

Детето вече разполага с около 200 -300 думи.

Около 2-3 години

Наблюдава се бурно развитие на речта. Това е периодът на ,, бебешкото говорене‘‘, запъва се , прави различни опити присъщи за всяко развитие на опит.

Около 4 годишна възраст

 Едва след 4 и 4 и половина години ставаме свидетели на онова ,което логопедите наричат ,, период на лингвистична експлозия‘‘. Именно на тази възраст , ставаме свидетели на способностите на детето да сглобява и организира думите в изречение.

На тази възраст по- лесно се констатират несходства в лингвистичните постижения на децата.

 Ориентири

 Посочените по-долу ориентири са само примери. Имайте предвид ,че всяко дете  се развива различно, всяко дете е индивидуално.Това са само сведения ,които ще ви помогнат да  потърсите съвет от специалист ,ако имате някакви съмнения що се отнася до развитието на речта и говора на вашето дете.

 През 1 и 4 месеца

 • бебето вика и плаче ( още с разждането си изразява болка, глад, самота и др.)
 • реагира на гласа ,който му говори
 • извръща глава към глас, шум и др.
 • държи главата си изправена
 • смуче палеца си
 • протяга рецете си към предметите
 • разпознава родителите си
 • разпознава близките предмети
 • появява се гукане
 • плези език
 • започва да се усмихва

  Между 4 и 8 месец

 • детето реагира на заплахи
 • следва с очи предмет
 • преминава от легнало в седнало положение
 • улавя предмети и ги слага в устата си
 • прехвърля предмети от едната в другата ръка
 • имитира жестове
 • реагира на команда
 • гука, произнася срички
 • реагира на името си
 • започва да се притеснява пред непознати

 Между 8 и 12 месеца

 • детето вдига изпуснат предмет
 • изправя се на крака и се опитва да прави няколко стъпки
 • пуска предмет , за да го даде на някого
 • разпознава се в огледалото
 • произнася значещи думи
 • разбира познати думи от ежедневието

  Между 12 и 18 месеца

 • детето върви, без да се държи
 • служи си с лъжица и пие самостоятелно
 • иска неща и може да се ядосва
 • прави кула от кубчета
 • посочва предмети, които желае
 • може да прави драсканици с молив
 •  прави ,,думи- изречение‘‘
 •  разбира и изпълнява заповеди (седни, ела, затвори, дай..)
 •  започва да казва ,,не‘‘
 •  започва да повтаря думи, разполага с известен брой лингвистични единици

 Между 18 и 24 месеца

 • започва да говори , прави кратки изречения  или думи-фрази ( иска колата, има пиш и др.)
 • иска предмети и ги назовава
 • има желание да комуникира
 • приема по-лесно социализацията

Между 2 и 4 години

 • детето обогатява значително своя речник
 • осъществява физически подвизи ( катери се, кара колело, тича)
 • слуша приказки
 • започва да пее
 • около 3 години разбира всичко, което му се говори
 • на около 3 и половина започва да прави по-добре конструирани изречения
 • на около 4 години трябва да може да артикулира правилно всички звукове в езика ( деформации на ,,ш‘‘ и ,,ж‘‘ са все още често срещани)
 •  рисува добре човек и къща

Межди 4 и 5 години

 • Периодът на лингвистична експлозия, детето съставя все по – дълги и по-сложни изречения
 • рисува наистина
 • строи
 • разпознава букви
 • След 5 годишна възраст благодарение на детската градина могат да бъдат констатирани първите училищни умения.

Leave a Comment