Много родители си задават въпроса, дали детето им има нужда от логопедична терапия. Няма категоричен отговор на този въпрос. Всеки си познава детето и родителят е най-интуитивния в тази ситуация. Всички ние сме изключително различни, а децата не правят изключение. Всяко едно мъниче се развива различно,както във физическото, така и в психичното развитие. Не е редно да се сравняват две деца, защото няма да видите две, които са еднакви. Въпреки това има белези, които говорят за нарушение или изоставане в езиково-говорното и психично развитие.

Ето някои основни маркера:

В предучилищна възраст при детето се забелязват следните прояви:

– не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу;

– не познава цветовете;

– не може да брои в прав и обратен ред до 10;

– не може да произнася правилно, пропуска или заменя звуковете: к-г, т-д, ф-в, с-з-ц, ш-ж-ч, р-л;

– детето говори като бебе, често заменя, пропуска звукове и срички, не довършва думите, неправилно ги подрежда в изречението;

– детето заеква , прави гримаси когато се опитва да каже нещо

В начална училищна възраст детето има проблеми с:

– писането – заменя сходни букви (о-а, ъ-ч, в-д и др.); заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з);

– пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете.

– четенето – чете бавно (3-10 пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете побуквено, заменя сходни звукове , заменя букви (п-н-и, з-в), пропуска , добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането.

Бързината ,с която се чете, е фактор , който има пряко отношение към разбирането .

To Top