child-865116_960_720

Нарушенията на говора се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика.

Обикновенно най- честите проблеми са с артикулацията на звкове от късния онтогенезис ( р, л, с, з, ц, ч, ш, щ )

За правилното им произнасяне се изисква добре развито слухово възприятие , внимание , прецизни координациони движения на долната челюст , устни и език.

Етиологията е разнообразна

  • аномалии в структурата на говорните органи
  • неточно слухово възприемане на фонемата
  • погрешно заучаване и др.

За правилен говор се изисква синхрон в процесите – дишане, фонация и артикулация. Само когато и трите функции работят заедно и координирано се произнася чист и ясен звук.

 

Езикови нарушения се наблюдават , когато налице има забавяне или липса на лепет и първи думи. При невъзможен за разбиране , беден за възрастта речник , трудности в артикулирането , замени на думи сходни по звучене , разместване или изопачаване на срички, аграматичен словоред и други.

Етиология

  • вродена или придобита травма на главния мозък
  • тежко вирусно заболяване с висока температура и др.

Когато има невъзможност за запаметяване на символи на езика ( знаци, букви, цифри ) , или се наблюдава трудности в овладяването на писането , смятането и четенето , тогава говорим за обучителни трудности.

 

При ранна диагностика и своевременна терапия тези проблеми могат да бъдат преодолени преди да оставят траен отпечатък върху детето.

To Top