Наближава края на учебната година и всяко дете очаква с трепет летните дни.

През този период всеки ученик е натрупал много нови знания и умения, но не за всяко дете това е било лесен процес.

Разбира се, всяко дете би могло в един или друг момент да срещне пречки при усвояването на учебния материал. Деца на една и съща възраст демонстрират големи различия както във физическото , така и в психичното развитие. Тези различия се забелязват още в детската градина, но особено ярко изпъкват в първите години в училище. И все пак съществува една група деца , за които проблемите с ученето са не просто инцидентно или периодично явление. При тях характерът на затрудненията носи белега на нарушение.

Групата от Модул I, е предназначена именно за тази група деца.Тук, те ще намерят една приятелска и спокойна учебна среда, ще създадат приятелства и ще се убедят в красотата на буквите!

Или просто търсите подходяща среда, където детето ви да разгърне своите знания и умения, или да подобри сегашните, межете да се възползвате от  летните програми на Терапевтичен кабинет ,,ЛИНА’’.

Програмата е предназначена за деца от подготвителна група до 2 клас.

Четенето- лесно и забавно

Начало:

 • определяне стила на учене на детето
 • определяне на специфичните грешки, които детето допуска при четене и писане
 • изготвяне на индивидуална програма за терапия
 • превенция на риска от дислексия

 

Програма ,, Логика и Въображение’’

Лятна програма предназначена за развитие на въображението, творчеството, интелекта и социалните умения на децата.

Работата се провежда в група, като се използват разнообразни игрови, интерактивни и развиващи психологически техники. Енергията на групата стимулира творчеството, инициативността и толерантността.

Работи се за подобряване на :

 • внимание и памет
 • пространсттвено мислене
 • вербален интелект
 • невербален интелект
 • себепознание и самооценка
 • асертивно поведение
 • умения за общуване

 

Месечни такси

Сутрин

/09:30ч. – 13:00 ч./

Следобед

/14:00ч. – 17:30ч. /

Модул 1

,, Четенето – лесно и забавно ‘’

 

12 посещения

 

12 посещения

Модул 2

Логика , пространство и въображение’’

 

8 посещения

 

8 посещения

 

* Часовете за провеждане на занятията са гъвкави и могат да бъдат съобразени според нуждите на родителите и техните деца!

 

 

To Top