Водещ: В.Тонева

Тел. 0896975516

Група 2

(възрат 5-7 год. )

Това е период , в който се развиват уменията на децата във всички сфери. Усвоява се културата на конкретното общество и се формират основите на контрола върху вниманието, умението за полагане на усилия и стремежа за постигане на резултати. Поставят се основите за   училищна готовност,  самоконтрол, стремеж за завършване на конкретна задача и изграждане на мотивация за познавателна дейност. Важно е детето да започне да изгражда представите за себе си и да познава  свои качества, за да се чувства по-уверено и спокойно ,когато навлезе в новата среда в училище.

В периода на ограмотяването трябва да са налице формирани когнитивни способности ( паметови , на вниманието и мисленето). Според учителите, в училище децата срещат най- големи затруднения при справянето с дадена задача за определено време и трудности в запаметяванането. Наблюдават се грешки , поради неумението за коректно диференциране на звуковете.

Заложени са следните задачи:

  • основни социални умения
  • внимание ( завършване на задача)
  • изграждане на умение за създаване на собствен текст;
  • изграждане на стратегии за самопроверка и самокорекция;
  • воля
  • работа върху фонологично осъзнаване
To Top