терапевтичен кабинет "лина"

Терапевтичен кабинет ,,Лина“

предлага специализирана консултация и терапия на езиково-говорните и комуникативни умения, както и на емоционално-поведенчески проблеми.

Възможностите на всяко дете, се отчитат и интерпретират индивидуално, в зависимост от общото им физическо, психомоторно, неврологично и сензорно развитие.

Екипът на Терапевтичен кабинет ,, Лина“

се състои от висококвалифициран психолог, логопед и арттерапевт, които предлагат богата палитра от специализирани терапевтични подходи, с цел превенция или корекция на вече установени проблеми, в езиково- говорното или емоционално-поведенческо развитие на вашето дете.

Мисия

Работата с децата ни е мисия и призвание. Вярваме, че с общи усилия, много игри и забавление децата ще преодолеят своите трудности в общуването. Всяко дете има желание да общува, нашата цел е да открием и научим вашето дете да намери своя начин за изразяване!

To Top