Развитие На Речта

Речта

Етапи на нейното развитие

  Речта е средство за комуникация между хората. Чрез нея всяко човешко същество предава информация , мисъл и емоция. Да общуваш с другите, водещо е желанието да създадеш контакт с тях, но също да имаш средствата да го направиш.

Още преди самото раждане зародишът е във връзка с външния свят и най-вече с майката. Той успява да улови цял един свят от звуци, реагира и на емоционалните изживявания на майката. След раждането на детето започва бурно развитие на рефлексни двигателни жестове, плачове ,които много бързо се диференцират и отразяват усещания и нужди на малкото човече. След това идва гукането ,лепета и бъбленето, които често са споменавани като пред-говор.

Между 1 и 2 год.

В този период разбирането на речта прогресира много бързо , започва да има смисъл,но все още има значително несъответствие между разбиране  и способността за изразяване. На синтактично равнище се намира на ,,дума-фраза‘‘, една дума е натоварена със задачата да пренесе идея или действие и съдържа значение на цяло изречение.

18 мес.възраст

 Детето в този период започва да произнася по-ясно , с по-добра артикулация някои думи. Забелязват се опити за свързване на две думи в изречение, въпреки че все още се наблюдават някои изкривявания.

Към 2-години

Детето вече разполага с около 200 -300 думи.

Около 2-3 години

Наблюдава се бурно развитие на речта. Това е периодът на ,, бебешкото говорене‘‘, запъва се , прави различни опити присъщи за всяко развитие на опит.

Около 4 годишна възраст

 Едва след 4 и 4 и половина години ставаме свидетели на онова ,което логопедите наричат ,, период на лингвистична експлозия‘‘. Именно на тази възраст , ставаме свидетели на способностите на детето да сглобява и организира думите в изречение.

На тази възраст по- лесно се констатират несходства в лингвистичните постижения на децата.

 Ориентири

 Посочените по-долу ориентири са само примери. Имайте предвид ,че всяко дете  се развива различно, всяко дете е индивидуално.Това са само сведения ,които ще ви помогнат да  потърсите съвет от специалист ,ако имате някакви съмнения що се отнася до развитието на речта и говора на вашето дете.

 През 1 и 4 месеца

 • бебето вика и плаче ( още с разждането си изразява болка, глад, самота и др.)
 • реагира на гласа ,който му говори
 • извръща глава към глас, шум и др.
 • държи главата си изправена
 • смуче палеца си
 • протяга рецете си към предметите
 • разпознава родителите си
 • разпознава близките предмети
 • появява се гукане
 • плези език
 • започва да се усмихва

  Между 4 и 8 месец

 • детето реагира на заплахи
 • следва с очи предмет
 • преминава от легнало в седнало положение
 • улавя предмети и ги слага в устата си
 • прехвърля предмети от едната в другата ръка
 • имитира жестове
 • реагира на команда
 • гука, произнася срички
 • реагира на името си
 • започва да се притеснява пред непознати

 Между 8 и 12 месеца

 • детето вдига изпуснат предмет
 • изправя се на крака и се опитва да прави няколко стъпки
 • пуска предмет , за да го даде на някого
 • разпознава се в огледалото
 • произнася значещи думи
 • разбира познати думи от ежедневието

  Между 12 и 18 месеца

 • детето върви, без да се държи
 • служи си с лъжица и пие самостоятелно
 • иска неща и може да се ядосва
 • прави кула от кубчета
 • посочва предмети, които желае
 • може да прави драсканици с молив
 •  прави ,,думи- изречение‘‘
 •  разбира и изпълнява заповеди (седни, ела, затвори, дай..)
 •  започва да казва ,,не‘‘
 •  започва да повтаря думи, разполага с известен брой лингвистични единици

 Между 18 и 24 месеца

 • започва да говори , прави кратки изречения  или думи-фрази ( иска колата, има пиш и др.)
 • иска предмети и ги назовава
 • има желание да комуникира
 • приема по-лесно социализацията

Между 2 и 4 години

 • детето обогатява значително своя речник
 • осъществява физически подвизи ( катери се, кара колело, тича)
 • слуша приказки
 • започва да пее
 • около 3 години разбира всичко, което му се говори
 • на около 3 и половина започва да прави по-добре конструирани изречения
 • на около 4 години трябва да може да артикулира правилно всички звукове в езика ( деформации на ,,ш‘‘ и ,,ж‘‘ са все още често срещани)
 •  рисува добре човек и къща

Межди 4 и 5 години

 • Периодът на лингвистична експлозия, детето съставя все по – дълги и по-сложни изречения
 • рисува наистина
 • строи
 • разпознава букви
 • След 5 годишна възраст благодарение на детската градина могат да бъдат констатирани първите училищни умения.

No Comments

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top