Езиково- говорни нарушения

Нарушенията на говора се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика.

Обикновенно най- честите проблеми са с артикулацията на звкове от късния онтогенезис ( р, л, с, з, ц, ч, ш, щ )

За правилното им произнасяне се изисква добре развито слухово възприятие , внимание , прецизни координациони движения на долната челюст , устни и език.

Етиологията е разнообразна

-аномалии в структурата на говорните органи

-неточно слухово възприемане на фонемата

– погрешно заучаване и др.

За правилен говор се изисква синхрон в процесите – дишане, фонация и артикулация. Само когато и трите функции работят заедно и координирано се произнася чист и ясен звук.

 

Езикови нарушения се наблюдават , когато налице има забавяне или липса на лепет и първи думи. При невъзможен за разбиране , беден за възрастта речник , трудности в артикулирането , замени на думи сходни по звучене , разместване или изопачаване на срички, аграматичен словоред и други.

Етиология

  • вродена или придобита травма на главния мозък
  • тежко вирусно заболяване с висока температура и др.

Когато има невъзможност за запаметяване на символи на езика ( знаци, букви, цифри ) , или се наблюдава трудности в овладяването на писането , смятането и четенето , тогава говорим за обучителни трудности.

 

При ранна диагностика и своевременна терапия тези проблеми могат да бъдат преодолени преди да оставят траен отпечатък върху детето.

No Comments

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top