Водещ: В.Огнянова

Тел: 0877798008

 

Група 1

(3-4 год.)

 

 Периодът между 3-4 години се отличава с бързото развитие на познавателните процеси. Детето влиза в по-широкия свят на връстниците и това е сериозно предизвикателство пред  неговата адаптивност и пред социалните му умения. В тази възраст  се изграждат основите на самостоятелността и инициативността. Това са две много важни характеристики на личността , които играят ключова роля за развитието и постигането на успех в личен,  житейски , а по-късно и професионален план.

В този период  е важно децата да развият добра концентрация на вниманието и да разширят неговия обхват.  Трябва да се стимулира  въображението и да се изгражда  любопитството към света и  хората. В тази възраст се поставят и основите на уменията  за общуване, както  и на асертивното поведение ( поведение ,което съчетава отстояване на личната територия, но без агресия).

Целта е да се работи в група, тъй като енергията на групата може да стимулира творчеството и инициативността  при децата, като същевременно се развиват уменията за екипност и толерантността у децата.

 

Заложени са следните задачи:

  • Стимулиране на въображението
  • Изграждане на собствени подходи
  • Формиране на основни умения за общуване
  • Внимание

В работата прилагаме различни интерактивни и  арттерапевтични подходи.

To Top