L O G O P E D L I N A

Зарежда...

Групи за деца със специални образователни потребности

Терапевтичен кабинет ,, Лина “ от дълго време работи с деца , които имат различни затруднения в обучителния процес.
През тази учебна година насочваме вниманието си към подкрепата на тези деца и техните родители, както и към подпомагането на обучителния процес в училище.
Искаме да съдействаме за по- цялостното изпълнение на задачите, залегнали в изготвените от училищните екипи индивидуални учебни програми. Децата с различни затруднения имат нужда от по-дълготрайна и пълноценна подкрепа, която не винаги може да се осъществи изцяло в учебното заведение. Нашият екип има за цел да формира групи, които да продължат, доразвият и затвърдят знанията и уменията на децата . За нас е важно да се осъществи връзка както с децата и с техните родители, така и с целия екип, който работи с ученика, с цел да се разгърне в максимална степен неговият потенциал.
Занималнята е за деца от първи до четвърти клас
Програмата е за деца с различни интелектуални и сензорни нарушения, които възпрепятстват развитието на когнитивните способности. Сесиите са  насочени към развитието на въображението, творчеството,комуникативните и социалните умения на децата.
Работата се провежда в група, като се използват разнообразни игрови, интерактивни и развиващи психологически техники. Ползата от работата в групата е, че стимулира развитието на уменията за общуване, разбирането за поведението на другите и формиране на начини за справяне в трудни, проблемни и конфликтни моменти. Енергията на групата стимулира творчеството, инициативността и толерантността.
 
Заложени цели :

  • усвояване на процесите четене и писане
  • математическите умения
  • подготовка и развитие на училищните умения
  • подобряване и развитие на фина моторика и графични умения
  • изграждане на умения за общуване и съвместна дейност, самостоятелност
  • развитие на когнитивните процеси – внимание, памет, мислене

 
Всеки делничен ден от :
09:30- 12:30ч. / 13:00- 16:00 ч.